Jdi na obsah Jdi na menu

Kříž a jeho symbolika

5. 9. 2008


   Obrazek

    Obrazek


Obrazek

  Хрест "накупольний" з напівмісяцем  

  Obrazek 

 

 Недивно, що часто задається питання про хрест з напівмісяцем, оскільки "накупольникі" розташовані на найвиднішому місці храму. Наприклад, такими хрестами прикрашені куполи собору Святої Софії Вологодською, побудованого в 1570 році.

 Obrazek    

 Типова для домонгольського періоду, ця форма купольного хреста часто зустрічається на Пськовщині, якось на куполі церкви Успіння Пречистої Богородиці в селі Мелетово, спорудженою в 1461 році.

 Взагалі ж символіка візантійського храму нез'ясовна з погляду естетичного (а тому статичного) сприйняття, але, навпаки, цілком розкривана для осмислення саме в літургійній динаміці, оскільки майже всі елементи храмової символіки, в різних місцях богослужіння, засвоюють собі різні значення.

 "І з'явилося на небі велике знамення: жінка, що вдягнулася в сонці, - мовиться в Одкровенні Іоанна Богослова, - під ногами її місяць" (Апок. 12;1), а святоотечеська мудрість пояснює: цей місяць знаменує купіль, в якій Церква, що хрестилася в Христа, вдягається в Нього, в Сонці правди. Півмісяць - це ще і люлька Віфлєємськая, Богонемовля Христа, що прийняла; півмісяць - це чаша євхаристія, в якій знаходиться Тіло Христове; півмісяць - це корабель церковний, відомий Керманичем Христом; півмісяць - це і якір надії, хресний дар Христа; півмісяць - це і стародавній змій, що зневажається Хрестом і полагаємий як ворог Божий під ноги Христа.


   Kříž „nakupolný" s půlměsícem

 

   Není překvapením, že se často lidé ptají na kříž s půlměsícem, protože "nakupolníky" se nachází na nejviditelnějším místě chrámu. Například takové kříže zdobí chrám Svaté Sofie Vologodské (Sophia Cathedral Vologda), který byl postaven roku 1570.

 

   Tyto kříže jsou typické pro domongolské období, často se nachází v oblasti Pskovščiny, např. kostel Nanebevzetí Panny Marie v obci Meletovo, postavený v roce 1461.

 

   Obecně řečeno je symbolika byzantské církve nevysvětlitelná z hlediska estetického (a tedy statického) vnímání, ale spíše slouží k pochopení dynamiky liturgické, stejně jako téměř všechny prvky symbolů chrámu v různých místech bohoslužby, které mají svůj specifický význam.

 

   "I bylo v nebi veliké znamení: žena převlečena v slunce - je popsáno ve Zjevení Jana Bohoslova, - pod nohama půlměsíc" (Apok. 12, 1). Půlměsíc - je také dětská postýlka Betlémská, která přijala Bohoděťatko Krista; půlměsíc - je eucharistická mísa, v níž se nachází tělo Kristovo; půlměsíc – loď církve, vedena Kormidelníkem Kristem; půlměsíc - kotva naděje, křestní dar Kristův; půlměsíc - starobylý had, udupaný křížem a hozený jako nepřítel Boží pod nohy Krista. Півмісяць в підставі Хреста?


   По своїй зовнішній формі накупольні хрести нерідко відрізняються від звичних нам восьмикінечних. Хрест на куполі виражає ідею храму як дому Божія і корабля Порятунку і має відповідну символіку. Особливо часті питання і подиви виникають з приводу півмісяця (цати), розташованого в нижній частині хреста. Яке значення несе в собі цей символ?


   Перш за все, потрібно мати на увазі, що півмісяць на хресті не має ніякого відношення ні до мусульманської релігії, ні до перемоги над мусульманами. Хрести із зображенням цати (півмісяця) прикрашали ще стародавні храми: Церква Покрови на Нерлі (1165 рік), Дімітрієвській собор у Владимирі (1197 рік) та інші.


   Ні про яку перемогу над мусульманами тоді не могло бути і мови.


   Півмісяць з давніх часів був державним знаком Візантії, і лише після 1453 року, коли Константинополь був узятий турками, цей християнський символ став офіційною емблемою імперії Османа. У Візантії цата символізувала царську владу. Мабуть, тому вона поміщена як символ великокнязівської гідності на зображенні київського князя Ярослава Ізяславіча в «Царственому літописцеві» XVI століття. Часто цата (півмісяць) зображається як частина того, в що одягається Святитель Микола Чудотворець. Її можна зустріти і на інших іконах: Святої Трійці, Рятівника, Пресвятої Богородиці. Все це дає право вважати, що цата на хресті — символ Пана Ісуса Христа як Пануючого і Первосвященика. Таким чином, установлення хреста з цатою на куполі храму нагадує нам про те, що храм цей належить Цареві тих, що царюють і Господу пануючому.


 Крім того, з глибокої старовини — від Христа і перших століть християнства — до нас прийшло і інше значення хреста з напівмісяцем. У одному з своїх послань апостол Павло учить, що християни мають можливість «узятися за передлежачу надію, тобто Хрест, який для душі є як якір безпечний і міцний» (Евр. 6, 18-19). Цей «якір», одночасно і символічно прикриваючи хрест від наруги язичників, і що відкриває вірним християнам свій справжній сенс — позбавлення від наслідків гріха, є наша міцна надія. Тільки церковний корабель в силах доставити всіх охочих по хвилях бурхливого тимчасового життя в тиху пристань життя вічного.


   На куполах храму Софії Вологодської (1570 рік), Свято-троїцкого собору Верхотурія (1703 рік), храму блаженного Козьми в місті Костильово встановлені хрести з химерним орнаментом: дванадцятьма зірками на витікаючих з центру променях і з напівмісяцем знизу. Символіка такого хреста яскраво передає образ з одкровення Іоанна Богослова: «І з'явилося на небі велике знамення: жінка, одягнена в сонце , під ногами її місяць і на розділі її вінець з 12 зірками» — на знак того, що, спочатку зібрана з 12 колін Ізраїльових, вона згодом очолювалася 12 апостолами, складовими її світлоносної слави.


  Іноді хрест на храмі (з напівмісяцем або без нього) буває не восьмикінечний, а чотириконечний. Багато хрестів на стародавніх і відомих  соборах мають саме таку форму — наприклад, собор Святої Софії в Константинополі (VIII століття), собор Святої Софії в Києві (1152 рік), Успенський собор у Владимирі (1158 рік), церква Спаса в Переяславлі (1152 рік) і багатьох інших храмах. Починаючи з III століття, коли вперше з'явилися чотириконечні хрести в римських катакомбах, і до сьогоднішнього дня весь Схід вважає цю форму хреста рівноцінною іншим.

 Окрім вищенаведених значень півмісяця, в святовітчизняній традиції зустрічаються і інші — наприклад, що це люлька Віфлєємськая, Богонемовля Христа, що прийняла, чаша євхаристії, в якій знаходиться Тіло Христове, корабель церковний і купіль крещальна.


 Ось скільки значень і таємничого духовного змісту в хресті, що сяє над куполом храму.