Jdi na obsah Jdi na menu

Svátost pomazání nemocných

27. 8. 2011

(Sedm svátosti)

 

 

Je svátostí a modlitbou pro ty, kteří se ocitli v nebezpečí smrti kvůli stáří anebo zhoršení zdravotního stavu. Kdo by nechtěl mít v nesnázích takovou pomoc, jakou je přítomnost samotného Boha? Svátost nemocných nenahrazuje lékařskou pomoc, ale doplňuje ji - tak jako se o tělo stará lékař, o duševní pomoc se postaral sám Ježíš prostřednictvím této svátosti, kterou udělovali už apoštolové.

Jste nemocní? Potřebujete duchovní pomoc?

Pomazání nemocných se uděluje starým a nemocným lidem společně v kostele v postní době , mimo to v naléhavých případech se neostýchejte zavolat kněze ihned a kdykoliv, abyste s ním domluvili termín návštěvy doma nebo v nemocnici

 

Obrazek


 

 

Svátost pomazání nemocných

 

 

Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá představené církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně; modlitba (spojená) s vírou zachrání nemocného, Pán ho pozdvihne, a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno." (Jk 5,14-15)

Ve svátosti nemocných zakouší křesťan, že ani v nemoci a v utrpení nezůstává opuštěn, že i za této situace je zahrnut Ježíšovou láskou.

Kristus posiluje důvěru nemocného v Boha, dává mu klid a jistotu. Odpouští mu hříchy, je-li to nutné, a osvobozuje ho i od jejich následků.

Svátost nemocných dává sílu spolu s Kristem utrpení trpělivě nést a obětovat je za spásu druhých. Je-li to k duchovnímu prospěchu nemocného, napomáhá k jeho uzdravení.

Svátost nemocných uděluje biskup nebo kněz. Přijmout ji má každý křesťan, který "nebezpečně chřadne nemocí nebo stářím" (Obřad pomazání nemocných). Pro posouzení, zda jde o vážné onemocnění, stačí rozumně odůvodněné mínění bez zbytečné úzkostlivosti. Při déle trvající nemoci, kdy se stav zhorší, může se svátost udělit znovu, může být udělena i před nebezpečnou operací. Starší lidé, kteří slábnou věkem, ji mohou přijmout, i když netrpí zjevnou nemocí. Po patřičné přípravě je možné udělovat tuto svátost hromadně v kostele ve společenství věřících.

Kněz uděluje svátost nemocných tak, že maže nemocného olejem na čele a na rukou a při tom říká příslušné modlitby. Nemocný odpovídá: Amen.

Udělení svátosti nemocných předchází obvykle svátost smíření a apoštolské požehnání, uzavírá ji přijetí eucharistie.

Je-li to možné, připravíme v pokoji nemocného bíle prostřený stůl, na něm kříž, dvě hořící svíce a sklenici vody. Na misku dáme kousek vaty.